EĞİTİM
Kayıt için Gerekli Bilgiler
 1. 2016-2017 bahar dönemi kayıtları için Öğrenci İşleri'nin duyurularına bu dairenin Web sitesi http://www.oid.hacettepe.edu.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
 2. İki veya daha fazla öğretim üyesinin birlikte verdiği derslerde tüm şubeler dolmadan kontenjan arttırımı yapılmayacaktır.
 3. İkinci ve üçüncü sınıf laboratuvarlarının 8 şubesi (21-28) 4. sınıf laboratuarlarının 5 şubesi (21-25) vardır. Bir şube dolu olduğundan kayıt olamazsanız başka şubeleri deneyiniz. Hangi şubeye kayıt olduğunuzun bir önemi yoktur. Ders saatleri dönem başladıktan sonra laboratuvar sorumluları tarafından ilan edilecektir.
 4. Ders + Lab bütünlüğünün korunması gerekmektedir (eşzamanlı dersler).
 5. 2016-2017 akademik yılından başlayarak önkoşullu ders uygulaması devreye girmiştir. Bu uygulama ile önkoşul dersleri olan bir dersi kaydedebilmek için önce o dersin önkoşulu olan derslerden başarılı olmuş olmak gerekmektedir (önkoşullu dersler).
 6. Her 15 günlük staj için ELE 391 ve ELE 392 derslerinden biri kodlanacaktır; ancak bu derslerden not alınacağı için, ELE 391 ve ELE 392 stajlar tamamlandıktan sonra kodlanmalıdır. Örneğin, stajınızı ikinci sınıfı bitirdikten sonraki yaz döneminde tamamladıysanız üçüncü sınıfa başladığınız yılın güz döneminde, üçüncü sınıftan sonra tamamladıysanız dördüncü sınıfın güz döneminde kodlamalısınız. Yarıyıl tatilinde staj yapanlar takip eden bahar döneminde ELE 392 kodlayabilir.
 7. ELE 391 - Staj 1 ve ELE 392 - Staj 2 derslerinin şubeleri sırasıyla 1 ve 21 olarak belirlenmiştir.
 8. AIT 204 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersinde TC uyruklu öğrenciler 71/1 veya 71/2 şubelerini, uluslararası öğrenciler ise 82 şubesini kodlamalıdırlar.
 9. TKD 104 - Türk Dili II dersi http://blackboard.hacettepe.edu.tr adresinden sanal sınıf ortamında verilmektedir.
 10. Dördüncü sınıf öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, ders ve laboratuvar bütünlüğü korunarak, -ELE 401 ve ELE 402 hariç- en az 28 kredilik dördüncü sınıf dersi almaları gerekmektedir.
 11. Dördüncü sınıflar ELE 401 ve ELE 402 proje derslerine şube olarak projeyi aldıkları öğretim üyesinin isminin karşısındaki şube kodunu yazacaklardır. Kodları gösteren listeye yandaki / aşağıdaki "ELE 401 - 402 Bitirme Projesi için şube kodları" dokümanından ulaşılabilir.
 12. 2013-2014 akademik yılı itibariyle geçerli olmak üzere bölümümüzün lisans programında bazı değişiklikler yapılmıştı. Kaldırılan ve yeni açılan derslerle ilgili eşdeğerlik bilgileri aşağıda verilmiştir. Detaylar ve özel durumlar için mutlaka danışmanınızla irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Meydana gelebilecek olası değişikliklere karşı bu sayfada bulunan belgelerin zaman zaman kontrol edilmesini öneririz.

Mazeret, pasaport vb. konularda verilmesi gerekebilecek dilekçe örneklerine üst menüde bulunan EĞİTİM başlığı altındaki "Diğer Yardımcı Belgeler" başlıklı link'ten ulaşılabilir.

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Akademik Takvim | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü