EĞİTİM
Kayıt için Gerekli Bilgiler
 1. 2017-2018 güz dönemi kayıtları için Öğrenci İşleri'nin duyurularına bu dairenin Web sitesi http://www.oid.hacettepe.edu.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
 2. 2017-2018 akademik yılı itibariyle geçerli olmak üzere bölümümüzün lisans programında bazı değişiklikler yapılmıştır. Ders kayıt işlemlerine başlamadan önce yeni programı incelemeniz önerilir. Kaldırılan ve yeni açılan derslerle ilgili eşdeğerlik bilgileri yanda / aşağıda verilmiştir. Detaylar ve özel durumlar için mutlaka danışmanınızla irtibata geçmeniz gerekmektedir.
 3. İlk defa kayıt yaptıracak 2017 girişli öğrenciler, numaralarının son rakamı 1, 2 veya 3 ise Prof. Dr. Hüseyin Demircioğlu'na, 4, 5 veya 6 ise Yrd. Doç. Dr. Dinçer Gökcen'e, 7, 8 veya 9 ise Yrd. Doç. Dr. Şölen Kumbay Yıldız'a gideceklerdir. Kendileri gerekenleri anlatacaktır. Yanınızda bir adet fotoğraf bulundurmanız gerekmektedir.
 4. 2017 girişli öğrenciler ÜNİ 101 dersini almakla yükümlüdürler. Ders ile ilgili ayrıntılı bilgiye BU LİNK üzerinden ulaşabilirsiniz.
 5. İki veya daha fazla öğretim üyesinin birlikte verdiği derslerde tüm şubeler dolmadan kontenjan arttırımı yapılmayacaktır.
 6. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf laboratuvarlarının 8 şubesi (21-28) 4. sınıf laboratuarlarının 5 şubesi (21-25) vardır. Bir şube dolu olduğundan kayıt olamazsanız başka şubeleri deneyiniz. Hangi şubeye kayıt olduğunuzun bir önemi yoktur. Ders saatleri dönem başladıktan sonra laboratuvar sorumluları tarafından ilan edilecektir.
 7. Ders + Lab bütünlüğünün korunması gerekmektedir (eşzamanlı dersler).
 8. 2016-2017 akademik yılından başlayarak önkoşullu ders uygulaması devreye girmiştir. Bu uygulama ile önkoşul dersleri olan bir dersi kaydedebilmek için önce o dersin önkoşulu olan derslerden başarılı olmuş olmak gerekmektedir (önkoşullu dersler).
 9. Her 15 günlük staj için ELE 389 ve ELE 390 derslerinden biri kodlanacaktır; ancak bu derslerden not alınacağı için, ELE 389 ve ELE 390 stajlar tamamlandıktan sonra kodlanmalıdır. Örneğin, stajınızı ikinci sınıfı bitirdikten sonraki yaz döneminde tamamladıysanız üçüncü sınıfa başladığınız yılın güz döneminde, üçüncü sınıftan sonra tamamladıysanız dördüncü sınıfın güz döneminde kodlamalısınız. Yarıyıl tatilinde staj yapanlar takip eden bahar döneminde ELE 389 veya ELE 390 kodlayabilir.
 10. 2015 yılı ve sonrasında bölümümüze başlayan öğrencilerin HAS 222 İş Sağlığı ve Güvenliği I ve HAS 223 İş Sağlığı ve Güvenliği II derslerini almaları zorunludur. Buna göre, bu öğrencilerden ELE 391 Staj I ve/veya ELE 392 Staj II derslerini almamış olanlar veya bu derslerden daha önce başarısız olanlar ELE 389 Staj I ve/veya ELE 390 Staj II dersini almalıdır.
 11. Bölümümüze başlangıç yılı 2014 ve öncesi olan öğrenciler için HAS 222 İş Sağlığı ve Güvenliği I ve HAS 223 İş Sağlığı ve Güvenliği II dersleri zorunlu değildir. Bu öğrencilerden, ELE 391 Staj I ve/veya ELE 392 Staj II derslerini almamış olanlar veya bu derslerden daha önce başarısız olanlar ELE 389 Staj I ve/veya ELE 390 Staj II dersini almalıdır. Bu öğrenciler mezuniyetleri için gerekli kredi toplamını seçmeli dersler ile tamamlamalıdır.
 12. ELE 389 - Staj 1 ve ELE 390 - Staj 2 derslerinin şubeleri sırasıyla 1 ve 21 olarak belirlenmiştir.
 13. AIT 203 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde TC uyruklu öğrenciler 71/1 veya 71/2 şubelerini, uluslararası öğrenciler ise 82 şubesini kodlamalıdırlar.
 14. TKD 103 - Türk Dili I dersi http://blackboard.hacettepe.edu.tr adresinden sanal sınıf ortamında verilmektedir.
 15. BEB 650 - Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinde, TC uyruklu öğrenciler 5, uluslararası öğrenciler ise 9 numaralı şubeleri kodlamalıdırlar.
 16. Dördüncü sınıf öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, ders ve laboratuvar bütünlüğü korunarak, -ELE 401 ve ELE 402 hariç- en az 28 kredilik dördüncü sınıf dersi almaları gerekmektedir.
 17. Dördüncü sınıflar ELE 401 ve ELE 402 proje derslerine şube olarak projeyi aldıkları öğretim üyesinin isminin karşısındaki şube kodunu yazacaklardır. Kodları gösteren listeye yandaki / aşağıdaki "ELE 401 - 402 Bitirme Projesi için şube kodları" dokümanından ulaşılabilir.
 18. 2013-2014 akademik yılı itibariyle geçerli olmak üzere bölümümüzün lisans programında bazı değişiklikler yapılmıştı. Kaldırılan ve yeni açılan derslerle ilgili eşdeğerlik bilgileri yanda / aşağıda verilmiştir. Detaylar ve özel durumlar için mutlaka danışmanınızla irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Meydana gelebilecek olası değişikliklere karşı bu sayfada bulunan belgelerin zaman zaman kontrol edilmesini öneririz.

Mazeret, pasaport vb. konularda verilmesi gerekebilecek dilekçe örneklerine üst menüde bulunan EĞİTİM başlığı altındaki "Diğer Yardımcı Belgeler" başlıklı link'ten ulaşılabilir.

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Akademik Takvim | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü