EĞİTİM
Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Staj Yapacak Öğrenciler için Adımlar

 • Staj ile ilgili bazı sık sorulan sorulara ve bunların yanıtlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
 • FORM-1: Staj Zorunluluk Formu: Bu form sadece stajın zorunlu olduğunu görmek isteyen firmalar için doldurulacaktır. Diğer durumlarda doldurulmasına gerek yoktur. Bu forma ihtiyaç duyulduğu takdirde öncelikle bölüm staj koordinatörlüğüne onaylatılması gerekmektedir (Kaşe imza).
 • FORM-2: İşyerine Başvuru ve Kabul Formu: (Önemlidir, staja evraklarında ilk adım). Bu form Staj yapacak öğrencilerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortalarının yapılabilmesi için gereklidir. FORM 2’in üst kısmı öğrenciler tarafından doldurulacak ve sonra bölüm staj koordinatörlüğüne onaylatılacaktır (firmaya götürülmeden önce). Daha sonra bu belgenin staj yapılacak firmaya götürülerek formun alt kısmının firma tarafından doldurulması ve kaşe imza yapılması sağlanacaktır. Firmadan geri alınan bu form, FORM-3 veya FORM-4 (hangisi size uygunsa) ile birlikte stajın başlama tarihinden en az 20 gün önce bölüm staj koordinatörlüğüne teslim edilecektir. Aksi takdirde sigorta işlemleri için geç kalınacak ve staj için sigorta yapılamayacaktır.
  Not: Firmaya götürmeden önce bölüm koordinatörlüğüne imzalatılmayan bu form kabul edilmeyecektir.

  Önemli: Bazı firmalar stajyerlere, kendilerine ait olan antetli kâğıda FORM-2 deki bilgileri içeren kaşeli imzalı staj kabul belgesi vermektedirler. Bu kabul belgesi FORM-2 yerine kullanılabilir. Bu durumda FORM-2’ye ihtiyaç olmayacaktır ve FORM-2'yi doldurmaya gerek duyulmadan firma tarafından verilen bu kabul belgesi FORM-3 veya FORM-4 ile birlikte (hiçbir imzaya gerek duyulmadan) yine staja başlama tarihinden en az 20 gün önce bölüm staj koordinatörlüğüne teslim edilerek sigorta işlemlerinin başlatılması sağlanabilecektir.
 • Sigorta Belgesi: FORM-2 ve (FORM-3 veya FORM-4)’ün bütün işlemleri bitirilip Staj Koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra, SİGORTA GİRİŞ BELGESİ öğrenciler tarafından staj başlama tarihinden birkaç gün önce E-Devlet üzerinden alınacaktır. (FORM-2 yerine yukarıda açıklanan firmaların vereceği staj kabul belgesi de geçerlidir).
 • FORM-3: Sağlık hizmeti alanlar için Beyan ve Taahhütname: Belge, sadece ailesi üzerinden sağlık hizmeti alanlar tarafından doldurularak FORM-2 ile birlikte staj koordinatörlüğüne teslim edilecektir.
 • FORM-4: Sağlık hizmeti almayanlar için Beyan ve Taahhütname: Belge, sadece ailesi üzerinden herhangi bir sağlık hizmeti almayanlar tarafından doldurulacak FORM-2 ile birlikte staj koordinatörlüğüne teslim edilecektir.
 • FORM-5: Staj Değerlendirme Formu: Bu formun öğrenciye ait kısmı (üst kısmı) doldurulacak ve mutlaka bir fotoğraf yapıştırılacaktır (fotoğraf bilgisayar ortamında da eklenerek çıktı alınabilir). Bu form öncelikle bölüm staj koordinatörlüğüne ve bölüm başkanlığına onaylatıldıktan sonra stajın başlama tarihinde firmaya teslim edilecektir. Bu form için staj başlayıncaya kadar her hangi bir zaman kısıtlaması yoktur. FORM-5 için gerekli işlemler FORM-2 ile paralel olarak yapılabileceği gibi staja başlayıncaya kadar tek başına da yapılabilir. Aynı şekilde bu form da firmaya götürülmeden önce bölüm koordinatörlüğüne imzalatılmaz ise geçersiz sayılacaktır.
 • FORM-6: Bu form sadece staj için öğrenciye ücret verecek ve aynı zamanda bu ücretin %30’luk kısmını devletten talep edecek olan firmalar için doldurulacaktır (firma talep etmeden bu formun götürülmesine gerek yoktur). Ayrıca bu form hiçbir şekilde bölüm staj koordinatörlüğüne imzalatılmayacaktır.
 • FORM-7: ABET kapsamında performans ölçme formu: Bu formun bölüm koordinatörlüğüne imzalatılmasına gerek yoktur, sadece öğrenci bilgileri doldurulduktan sonra FORM-5 ile birlikte firmaya verilecektir. Staj bitiminde firma, FORM-5 ve FORM-7’yi doldurduktan sonra ikisini de aynı zarfa koyarak, kapalı zarf usulü öğrenciye verecek veya posta ile bölüme gönderecektir.
 • NOT: Staj bittikten sonra, öğrenciler hazırladıkları staj raporunu, son dönemi içerir transkript ve firmadan alacakları kapalı zarfı staj bitimini takip eden ders döneminin ilk 15 gününe kadar bölüm staj koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler