EĞİTİM
Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Staj Yapacak Öğrenciler için Adımlar

  • FORM-1: Staj Zorunluluk Belgesi. Sadece işyeri talep ederse doldurulacaktır.
  • FORM-2: İşyerine Başvuru ve Kabul Formu. Belgenin sadece üst yarısı doldurlacak ve belge bastırılacaktır.
  • FORM-3: Sağlık hizmeti alanlar için Beyan ve Taahhütname. Belge, sadece ailesi üzerinden sağlık hizmeti alanlar tarafından doldurulup bastırılacaktır.
  • FORM-4: Sağlık hizmeti almayanlar için Beyan ve Taahhütname. Belge, sadece ailesi üzerinden herhangi bir sağlık hizmeti almayanlar tarafından doldurulup bastırılacaktır.
  • FORM-5: Staj Değerlendirme Formu. Form bir adet bastırılıp sadece üst kısmı doldurulacak ve üzerine bir fotoğraf yapıştırılacaktır.
  • FORM-6: Staj yapılan kurumdan ücret alan öğrenciler tarafından doldurulup bastırılacaktır.
  • FORM-7: ABET kapsamında performans ölçme formu çift taraflı olarak bastırılacaktır.
  • ÖNEMLİDİR: Formlar doldurulup çıktıları alındıktan sonra direkt olarak bölüm staj koordinatörüne başvurulacaktır. Önce iş yerine götürülen formlar geçersiz sayılır. Stajyer öğrencilerinin İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortalarının yapılabilmesi için bu formların staja başlama tarihinden 1 (bir) ay önce bölüm staj koordinatörlüğüne onaylatılması gerekmektedir.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü